Euphoria Hotel Batumi

Fitness Centre

ფიტნეს ცენტრს აქვს ყველა საჭირო აღჭურვილობა თქვენი ყოველდღიური ვარჯიშის შესანარჩუნებლად. იგი აღჭურვილია სარბენი ბილიკებით, წონით აღჭურვილობით და სხვა ფიტნეს აღჭურვილობით. ფიტნეს ცენტრი გეხმარებათ ჯანსაღი ცხოვრების წესის შენარჩუნებაში.
კეთილმოწყობა
მუსიკალური სისტემა
პროფესიონალური სარბენი ბილიკი
წონის ფიფიტები
გაწელვის აღჭურვილობა
ძელი
პილატესის პროდუქცია
საჯარო ერთეულები
გამოსაცვლელი ოთახი
ველოსიპედის სტუდია